Protecţia datelor

Această declaraţie privind protecţia datelor (versiunea: Regulamentul general privind protecţia datelor (DSGVO) 1.0 din 12.03.2018) a fost realizată de:
Deutsche Datenschutzkanzlei Datenschutz-Office München – www.deutsche-datenschutzkanzlei.de 

Protecţia datelor

Noi, fix-pack Srl., suntem responsabili pentru această prezenţă pe Internet / această ofertă online şi, ca furnizor al unui teleserviciu, trebuie să vă informăm la începutul vizitei dumneavoastră pe site-ul nostru Web, în legătură cu modul, conţinutul şi scopul colectării şi utilizării datelor cu caracter personal, într-o formă precisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, într-un limbaj clar şi simplu. Conţinutul instruirii trebuie să poată fi accesat oricând de dumneavoastră. Această companie are obligaţia să vă informeze cu privire la datele cu caracter personal, care sunt colectate sau folosite. Sunt considerate date cu caracter personal toate informaţiile care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.

Noi acordăm o mare importanţă siguranţei datelor dumneavoastră şi respectării prevederilor legale privind protecţia datelor. Colectarea, procesarea şi utilizarea datelor cu caracter personal sunt supuse prevederilor legislaţiei europene şi naţionale valabile la momentul respectiv.

Dorim să vă arătăm prin următoarea declaraţie privind protecţia datelor cum procedăm cu datele cu caracter personal şi cum puteţi să ne contactaţi:

fix-pack Srl.
Str. Gheorghe Doja Nr. 76
540232 Targu Mures
România

Nr. de înregistrare în Registrul Comerţului: J26-1035-2005
Director: Kovács Barna, Thomas Icks
Telefon: +40 365 730-343
E-mail: sales@fix-pack.ro

Responsabilul nostru pentru protecţia datelor
Îl puteţi contacta pe responsabilul nostru pentru protecţia datelor astfel:

Sven Lenz – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50
D-87435 Kempten
E-mail: lenz@deutsche-datenschutzkanzlei.de

A. Generalităţi

Pentru o mai bună inteligibilitate, în declaraţia noastră privind protecţia datelor se renunţă la diferenţierea pe sexe. În sensul egalităţii de tratament, noţiunile respective sunt valabile pentru ambele sexe.

Din articolul 4 al Regulamentului european privind protecţia datelor (GDPR) se poate vedea ce înseamnă noţiunile folosite ca de exemplu, „date cu caracter personal” sau „procesarea” acestora.

Dintre datele cu caracter personal ale utilizatorilor procesate în cadrul acestei oferte online fac parte datele de identificare (de exemplu, numele şi adresele clienţilor), datele contractuale (de exemplu, serviciile avute în vedere, numele referenţilor, informaţii privind plăţile), date privind utilizarea (de exemplu, site-urile Web ale ofertei noastre online, care au fost vizitate, interesul faţă de produsele noastre) şi datele de conţinut (de exemplu, informaţii din formularul de contact).

Sintagma „Utilizator” cuprinde toate categoriile de persoane afectate de procesarea datelor. Din acestea fac parte de exemplu, partenerii noştri comerciali, clienţii, potenţialii clienţi şi alţi vizitatori ai ofertei noastre online.

B. În mod specific

Declaraţie privind protecţia datelor

Garantăm că procesăm, colectăm, stocăm şi utilizăm eventualele date cu caracter personal ale dumneavoastră doar pentru procesarea solicitărilor dumneavoastră, pentru scopuri interne şi pentru a furniza serviciile sau a pune la dispoziţie conţinuturi solicitate de dumneavoastră.

Principii pentru procesarea datelor

Procesăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor doar cu respectarea prevederilor aplicabile privind protecţia datelor. Aceasta înseamnă că datele utilizatorilor sunt procesate doar dacă există o permisiune legală.

Înseamnă că în special atunci când procesăm datele dumneavoastră pentru

 • a vă furniza serviciile conform contractelor (de exemplu, procesarea comenzilor) şi a vă oferi servicii online sau când acestea sunt prevăzute prin lege,
 • există acordul dumneavoastră, precum şi
 • şi pe baza interesului nostru legitim (adică interesul pentru analiza, optimizarea şi operarea comercială şi siguranţa ofertei noastre online în sensul art. 6 alin. (1) lit. (f) din Regulamentul european privind protecţia datelor (GDPR), în special pentru determinarea audienţei, crearea de profiluri pentru scopuri de publicitate şi marketing, precum şi colectarea datelor de acces şi utilizarea de servicii de la terţi furnizori).

Dorim să vă semnalăm unde sunt reglementate bazele juridice principale în GDPR:

 • Acordul Art. 6 alin. (1) lit. (a) şi art. 7 GDPR
 • Procesarea şi realizarea serviciilor noastre şi aplicarea măsurilor contractuale Art. 6 alin. (1) litera (b) GDPR
 • Procesarea pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre legale Art. 6 alin. (1) litera (c) GDPR
 • Procesare pentru protejarea intereselor noastre legitime Art. 6 alin. (1) litera (f) GDPR

Transmiterea datelor către terţi

O transmitere a datelor către terţi are loc doar conform prevederilor legale. Transmitem datele utilizatorilor către terţi doar dacă acest lucru este necesar, de exemplu, pentru scopurile contractuale sau în baza intereselor legitime pentru desfăşurarea economică şi eficientă a activităţii noastre comerciale.

În măsura în care apelăm la subfurnizori pentru a pune la dispoziţie serviciile noastre, luăm măsurile juridice adecvate, precum şi măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru a asigura protecţia datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Transmiterea datelor către un stat terţ sau o organizaţie internaţională

Prin state terţe se înţeleg statele în care GDPR nu constituie o legislaţie direct aplicabilă. Din acestea fac parte în principiu toate statele în afara UE, respectiv din afara Spaţiului Economic European.
Are loc transmiterea datelor către un stat terţ sau o organizaţie internaţională. În acest caz se iau în considerare prezenţa unor garanţii corespunzătoare adecvate/rezonabile şi dispunerea de către dvs. de drepturi exercitabile şi căi de atac juridice eficiente.
Găsiţi o copie a garanţiilor adecvate la link-ul următor:

Durata de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal

Noi respectăm principiile refuzului de date şi al reducerii cantităţii de date colectate. Aceasta înseamnă că noi stocăm datele pe care ni le-aţi spus la dispoziţie doar atât cât trebuie pentru îndeplinirea scopurilor sus-menţionate sau conform diferitelor termene specificate de legislaţie. Dacă lipseşte respectivul scop, respectiv după expirarea termenelor respective, datele dumneavoastră sunt blocate, respectiv şterse conform prevederilor legale.

Pentru aceasta, am creat un concept intern al firmei, cu scopul de a asigura această procedură.

Contactarea societăţii comerciale fix-pack Srl.

Dacă ne contactaţi prin e-mail sau printr-un formular de contact, înseamnă că sunteţi de acord cu comunicarea pe cale electronică. Informaţiile prezentate de dumneavoastră sunt stocate în scopul procesării solicitării, precum şi pentru posibile întrebări ulterioare.

Dorim să specificăm că e-mailurile pot fi citite sau modificate în mod neautorizat şi neobservat pe traseul de transmitere. De asemenea, dorim să vă atragem atenţia că folosim un software pentru filtrarea e-mailurilor nedorite (filtru de spam). Prin filtrul de spam se pot respinge e-mailuri care sunt identificate în mod eronat ca spam ca urmare a anumitor caracteristici.

Ce drepturi aveţi?

 • a) Dreptul la informare
  Aveţi dreptul să primiţi o informare gratuită în legătură cu datele dumneavoastră stocate. La cerere, vă comunicăm conform legislaţiei în vigoare, în scris datele dvs. cu caracter personal care au fost stocate. Din acestea fac parte de asemenea originea şi destinatarii datelor dumneavoastră, precum şi scopul procesării datelor.
 • b) Dreptul la rectificare
  Aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea datelor stocate de noi. În acest caz puteţi solicita limitarea procesării, de exemplu, la contestarea corectitudinii datelor dvs. cu caracter personal.
 • c) Dreptul la blocare
  În plus, puteţi să solicitaţi blocarea datelor dumneavoastră. Pentru a se putea lua în considerare în orice moment o blocare a datelor dumneavoastră, aceste date trebuie să fie păstrate în scopuri de control ,într-un fişier blocat.
 • d) Dreptul la ştergere
  Aveţi de asemenea dreptul să solicitaţi ştergerea datelor cu caracter personal în măsura în care nu există obligaţii legale de păstrare. Dacă există o asemenea obligaţie, blocăm la cerere datele dumneavoastră. În cazul în care există condiţiile legale corespunzătoare, vom şterge datele dumneavoastră cu caracter personal chiar şi în absenţa unei solicitări corespunzătoare din partea dumneavoastră.
 • e) Dreptul la transmisibilitatea datelor
  Aveţi dreptul să ne solicitaţi punerea la dispoziţie a datelor cu caracter personal transmise către noi într-un format care permite transmiterea lor mai departe.
 • f) Dreptul de reclamaţie la o autoritate de control
  Aveţi posibilitatea să vă adresaţi cu o reclamaţie la una dintre autorităţile de control pentru protecţia datelor.
 • g) Dreptul de revocare
  Aveţi în orice moment posibilitatea de a revoca cu efect viitor utilizarea datelor dumneavoastră pentru scopuri interne (de exemplu, pentru expedierea de buletine informative, publicitate directă). Pentru aceasta este suficient să transmiteţi un e-mail la [datenschutz@monta.de]. Cu toate acestea, o asemenea revocare nu afectează legalitatea procedurilor de procesare efectuate de noi până atunci.

Aceasta nu afectează procesarea datelor privind orice alte baze juridice, ca de exemplu, încheierea contractului (a se vedea mai sus).

Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal

Luăm măsuri de securitate contractuale, organizatorice şi tehnice corespunzătoare stadiului tehnicii, pentru a asigura că sunt respectate prevederile Legii privind protecţia datelor şi astfel, datele procesate de noi sunt protejate împotriva eventualelor manipulări, pierderi, distrugeri întâmplătoare sau intenţionate sau împotriva accesului persoanelor neautorizate.

Pentru aceasta, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate în cadrul următoarelor aspecte (extras):

 • a) Protejarea confidenţialităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal
  Pentru a proteja confidenţialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi, am luat diferite măsuri privind controlul accesului.
 • b) Protejarea integrităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal
  Pentru a proteja integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi, am luat diferite măsuri privind controlul transmiterii şi introducerii datelor.
 • c) Protejarea disponibilităţii datelor dumneavoastră cu caracter personal
  Pentru a asigura disponibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal stocate de noi, am luat diferite măsuri privind controlul solicitării şi disponibilităţii.

Măsurile de securitate în vigoare sunt îmbunătăţite continuu, corespunzător progresului tehnicii. În pofida acestor precauţii, nu putem garanta securitatea transmisiei datelor dumneavoastră pe site-ul nostru Web, din cauza naturii nesigure a Internetului. Din această cauză, orice transmitere a datelor de la dumneavoastră către site-ul nostru Web are loc pe propriul dumneavoastră risc.

Protecţia minorilor

Persoanele care nu au împlinit încă 16 ani nu au voie să ne pună la dispoziţie informaţii personale decât dacă există acordul expres al persoanelor care exercită autoritatea parentală asupra lor sau dacă au împlinit 16 ani sau mai mult. Aceste date sunt procesate corespunzător acestei declaraţii privind protecţia datelor.

Cookie-uri

Folosim cookie-uri. Cookie-urile sunt mici fişiere de date care sunt stocate local în memoria temporară a browserului dumneavoastră de Internet. Cookie-urile permit recunoaşterea browserului de Internet. Fişierele sunt folosite pentru a ajuta browserul să navigheze prin site-ul Internet şi pentru a putea fi folosite integral toate funcţiile.

Utilizarea de First-Party Cookies (cookie-uri de la Google Analytics)

Înregistrarea cookie-urilor de la Google Analytics:

 • Utilizator unic – Cookie-urile de la Google Analytics vă colectează şi vă grupează datele. Toate activităţile din timpul unei vizite sunt rezumate. Prin plasarea de cookie-uri de la Google Analytics se distinge între utilizatori şi utilizatori unici.
 • Activităţile utilizatorului – Cookie-urile de la Google Analytics stochează şi date privind momentul de început şi de sfârşit al unei vizite pe site-ul Web şi numărul de pagini pe care le-aţi vizualizat. La închiderea browser-ului sau după o perioadă mai lungă de inactivitate a utilizatorului (în mod standard, 30 de minute), sesiunea de utilizator se încheie şi cookie-ul desemnează vizita ca fiind încheiată. În plus, se înregistrează data şi ora primei vizite. De asemenea, se înregistrează numărul total de vizite per utilizator unic. Link extern: http://www.google.com/analytics/terms  

Puteţi preveni colectarea de date generate de cookie-uri şi privind utilizarea site-ului Web (inclusiv adresa dumneavoastră IP) de către Google, precum şi procesarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând următorul link în modulul Browser-Plug-In:
Link extern: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro

Mai multe informaţii se pot găsi la secţiunea „Serviciul de analiză Internet Google Analytics / Universal Analytics“.

Dezactivarea sau ştergerea cookie-urilor (Opt-Out)

Orice browser de Internet oferă posibilităţi de limitare şi de ştergere a cookie-urilor. Mai multe informaţii despre aceasta găsiţi pe următoarele site-uri Web:

Serviciul de analiză internet Google Analytics / Universal Analytics

Noi folosim Google Analytics, un serviciu de analiză internet al Google Inc. („Google”). Google Analytics foloseşte „cookie-uri”, fişiere text care sunt stocate în calculatorul dumneavoastră şi care permit o analiză a utilizării site-ului Web. Informaţiile generate cu ajutorul cookie-urilor privind utilizarea acestui site Web se transmit de regulă la un server din SUA şi se stochează acolo. În cazul activării anonimizării pe site-ul nostru internet, adresa dumneavoastră IP este însă prescurtată în prealabil în cadrul statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spaţiul Economic European.

Doar în cazuri excepţionale este transferată întreaga adresă de IP către un server Google din SUA şi se trunchiază acolo. La solicitarea noastră, Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea ofertei online, a realiza rapoarte privind activităţile ofertei online şi a ne furniza alte servicii legate de utilizarea ofertei online şi a Internetului. Adresa dumneavoastră IP transmisă în cadrul Google de browser-ul dumneavoastră nu va fi niciodată corelată cu alte date de la Google. Puteţi preveni salvarea de cookie-uri printr-o setare corespunzătoare în software-ul browser-ului dumneavoastră. Menţionăm însă că, în cazul acesta, este posibil să nu poată fi folosite integral toate funcţiile acestei oferte online.

Menţionăm că Google Analytics foloseşte această ofertă online cu extensia „_anonymizeIp()” şi astfel adresele IP sunt procesate doar în formă prescurtată, pentru a se exclude identificabilitatea directă a persoanelor.

În plus, noi folosim rapoartele Google Analytics pentru a determina caracteristici şi interese demografice.

Datele transmise de noi şi corelate cu cookie-uri, nume de utilizator (de ex. User-ID) sau ID publicitare sunt şterse automat după 14 luni. Ştergerea datelor a căror durată de păstrare a fost atinsă are loc automat o dată pe lună. Găsiţi informaţii suplimentare privind condiţiile de utilizare şi protecţia datelor la https://www.google.com/analytics/terms/ro.html respectiv la https://policies.google.com/?hl=ro  

Puteţi preveni colectarea de date generate de cookie-uri şi privind utilizarea ofertei online (inclusiv adresa dumneavoastră IP), de către Google, precum şi procesarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând la următorul link un modulul Browser-Plug-In: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=ro .

Alternativ pentru Browser-Plug-In sau la browserele pentru echipamente mobile există următorul link, pentru a seta un cookie Opt-Out, care previne colectarea de către Google Analytics pe viitor, în cadrul acestei oferte online (acest cookie Opt-Out funcţionează doar în acest browser şi doar pentru acest domeniu. Ca să ştergeţi cookie-urile pentru acest domeniu, faceţi clic din nou pe link):
Dezactivarea Google Analytics

Serviciul de analiză Internet MyFonts Counter

Noi folosim MyFonts Counter, un serviciu de analiză Internet de la MyFonts Inc., 500 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801, USA. Pe baza prevederilor licenţei, se efectuează un Page-View-Tracking, adică se determină pentru scopuri statistice numărul de vizite ale site-ului nostru Web şi se transmite la MyFonts. MyFonts colectează astfel date anonimizate.

Transmiterea de date se realizează prin activarea Java-Script-Code în browser-ul dumneavoastră. Pentru a preveni în general executarea unui Java-Script-Code de către MyFonts puteţi instala un Java-Script-Blocker (de ex. www.noscript.net).

Informaţii suplimentare privind protecţia datelor şi cookie-urile folosite găsiţi pe Internet, la: http://www.myfonts.com/info/terms-and-conditions/#Privacy

Modificarea prevederilor noastre privind protecţia datelor

Ne rezervăm dreptul de a adapta ocazional declaraţia noastră privind protecţia datelor, astfel încât ea să corespundă întotdeauna cerinţelor legale sau de a introduce modificările privind serviciile noastre în declaraţia privind protecţia datelor. Acestea pot să se refere, de exemplu, la introducerea unor noi servicii. În cazul acesta, pentru o nouă vizită din partea dumneavoastră se aplică noua declaraţie privind protecţia datelor.

Protecţia mărcilor

Fiecare denumire sau marcă comercială specificată aici constituie proprietatea societăţii respective. Menţionarea mărcilor şi denumirilor are loc în scopuri pur informative.